Balanç del primer any de legislatura de Compromís La Canyada

La Canyada, 26 de maig 2020

Compromís per La Canyada va aconseguir entrar a l'Ajuntament de La Canyada en obtindre tres regidors en les eleccions municipals de maig de 2019, la primera vegada que es presentava en el municipi. Fa uns dies, coincidint amb el primer any de la legislatura iniciada al juny de 2019, ens vam proposar fer un balanç d'aquest primer any.

[Click aquí para leer versión en castellano]

Com a estructura d'equip, en aquest any hem intentat créixer, marcar les bases i conformar la imatge de Grup Polític.

«El primer any ha sigut d'aprenentatge, d'establir unes bases». 

A nivell de Grup Municipal, considerem que «el primer any ha sigut de presa de contacte, d'aprendre i començar a realitzar propostes de política útil».

Conéixer l'Ajuntament «no és tan fàcil». Hem arribat nous a la política municipal, per a nosaltres «era un hàndicap tremend» desconéixer l'historial de molts assumptes que l'altre partit coneixia des de molt de temps arrere. Per a sortejar aquesta situació, ha sigut fonamental l'experiència d'haver sigut Regidor i la labor d'investigació duta a terme per un dels regidors i qui a més és el coordinador d'aquest grup.

En aquest primer any Compromís per La Canyada ha buscat «aportar el que és la nostra manera d'entendre la política municipal i com entenem que han de ser les gestions i negociacions a nivell municipal.

Considerem que «la política s'ha de fer tots els dies; que cal estar en contacte amb la gent i recaptar les seues necessitats; atendre-la, prendre nota del que necessiten…», per a després, a través de les eines de què es disposa elevar-les en els plens, «proposar solucions via esmenes o proposicions, i intentar que tiren avant».

Això actualment i amb la nul·la predisposició de l'actual equip de Govern és inviable. Durant aquest any Compromís ha exercitat la labor d'oposició amb una negativa darrere d'una altra.

Actuacions del Grup Municipal Compromís.

 • Presentació de sol·licitud d'espai en Ajuntament per a reunions i atenció al ciutadà, resolta negativament per l'Alcaldia.
 • Cap delegació als nostres Regidors, excepte la Comissió d'Hisenda, amb representació d'un Regidor de Compromís per LLEI.
 • Suport amb el vot favorable als pressupostos Municipals 2020.
 • 8 Peticions d'Informació sobre diversos assumptes referents a gestió municipal.
 • 10 Preguntes al ple referents a diversos aspectes a millorar al nostre poble.
 • 1 Queixa a l'Equip de Govern per la manera de prendre la decisió de suspensió de les festes de Juliol a conseqüència del Covid-19, sense comptar amb els Regidors de Compromís ni cap agent social.
 • Presentació d'una sèrie de mesures presentades a l'equip de govern per a fer front a la crisi oacasionada pel COVID-19, a càrrec de la partida de festes.
 • Vot favorable a la realització del Cobriment de Pista Poliesportiva,
 • 1 Moció presentada a favor de la Sanitat Pública, resultant denegada amb els 6 vots del Partit Popular en contra.

En definitiva ens adonem que amb la intenció i l'actitud de col·laboració, encara que som gent del poble, priva la Política dura i que l'ideal de treballar tots junts no existeix.

Tenim l'oportunitat en la política local de concretar coses, de fer palpable allò que sovint és intangible a altres altituds polítiques. I tot i que és puguen cometre errors i fer les coses millor o pitjor creiem que cal sempre afrontar amb decisió i vitalitat els temps complicats, els que generen debat.

No afrontar reptes complexos per por a perdre suports i vots, amaga la voluntat dels representants polítics de perpetuar-se en el poder banalment. La política, deu de ser entesa, com la implicació de la búsqueda del canvi permanent per millorar les coses.

Gràcies a totes les persones que han confiat en el nostre projecte, que també és el seu.

BALANCE PRIMER AÑO DE LEGISLATURA COMPROMÍS PER LA CANYADA

“Coincidiendo con el primer año de su llegada al Ayuntamiento de La Canyada, la agrupación local de Compromís per La Canyada hace balance; y sus tres Concejales se muestran satisfechos con lo conseguido hasta el momento. Aseguran que este primer año «de aprendizaje y de sentar las bases», deben de seguir a los próximos, en plantear una  «política útil», en el que se vayan consiguiendo avances en la normalización política y la aportación de propuestas municipales en bien de nuestro pueblo.”

Compromís per La Canyada consiguió entrar al Ayuntamiento de Cañada al obtener tres concejales en las elecciones municipales del 2019, la primera vez que se presentaba en el municipio. Hace unos días, coincidiendo con el primer año de la legislatura iniciada en junio de 2019, nos propusimos hacer un balance de este primer año.

Como estructura de equipo, en este año hemos intentado crecer, marcar las bases y conformar la estructura de Grupo Politico «El primer año ha sido de aprendizaje, de sentar unas bases».  A nivel de Grupo Municipal, consideramos que «el primer año ha sido de toma de contacto, de aprender y comenzar a realizar propuestas de política útil».

Conocer el Ayuntamiento «no es tan fácil». Al llegar nuevos a la política municipal, para nosotros «era un hándicap tremendo» desconocer el historial de muchos asuntos que el otro partido conocía desde mucho tiempo atrás. Para sortear esta situación, ha sido fundamental la experiencia de haber sido Concejal y la labor de investigación llevada a cabo por uno de los Concejales de la agrupación, coordinador de este grupo.

En este primer año Compromís per La Canyada ha buscado «aportar lo que es nuestra manera de entender la política municipal y cómo entendemos que deben ser las gestiones y negociaciones a nivel municipal

Consideramos que «la política se tiene que hacer todos los días; que hay que estar en contacto con la gente y recabar sus necesidades; atenderla, tomar nota de lo que necesitan…», para luego, a través de las herramientas de que se dispone elevarlas en los plenos, «proponer soluciones vía enmiendas o proposiciones, e intentar que salgan adelante».  Esto actualmente y con la nula predisposición del actual equipo de Gobierno es inviable.

Durante este año Compromís ha ejercitado la labor de oposición con una negativa detrás de otra.

Actuaciones del Grupo Municipal Compromís.

 • Presentación de solicitud de espacio en Ayuntamiento para reuniones y atención al ciudadano, resuelta negativamente por la Alcaldía.
 • Ninguna delegación a nuestros Concejales, salvo la Comisión de Hacienda, con representación de un Concejal de Compromís por LEY.
 • Soporte con el voto favorable a los presupuestos Municipales 2020
 • 8 Peticiones de Información sobre varios asuntos referentes a gestión municipal.
 • 10 Preguntas al pleno referentes a diversos aspectos a mejorar en nuestro pueblo.
 • 1 Queja al Equipo de Gobierno por la manera de tomar la decisión de suspensión de las fiestas de Julio a consecuencia del Covid-19, sin contar con los Concejales de Compromís ni ningún agente social.
 • Voto favorable a la realización de Cubrición de Pista Polideportiva,
 • 1 Moción presentada a favor de la Sanidad Pública, resultando denegada con los 6 votos del Partido Popular en contra.

En definitiva nos damos cuenta que con la intención y la actitud de colaboración, aunque somos del pueblo, priva la Política y que el ideal de trabajar todos juntos no existe. Tenemos la oportunidad en la política local de concretar cosas, de hacer palpable aquello que a menudo es intangible a otras altitudes políticas. Y a pesar de que se puedan cometer errores y hacer las cosas mejor o peor creo que hace falta siempre afrontar con decisión y vitalidad los temas complicados, los que generan debate.

No afrontar retos complejos por miedo a perder apoyos esconde la voluntad de los representantes políticos de perpetuarse en el poder banalmente. La política, debe de ser entendida, como la implicación de la búsqueda del cambio permanente para mejorar las cosas.

Gracias a todas las personas que han confiado en nuestro proyecto, que también es el suyo.

Mitjà

Fes-te susbscriptor/a per enviar comentaris

Video Gallery Lite

Xarxes socials

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com